www.vstab.cz

Dokončení rekonstrukce kanalizace v ulici Kpt. Jaroše

20.11.2018

Poslední etapa rekonstrukce kanalizace v Klokotech proběhla v jarních měsících.

Po ukončení položení kanalizačního potrubí a přípojek u řadových domů na ulici Kpt. Jaroše se práce v této ulici skončila v šachtě Š12 u autobusové zastávky.

Jedna z posledních prací na potrubí byla prováděna od křižovatky z ulice Ve Struhách do ulice Na Rokli. Zde se končilo nejdříve vybudováním monolitické šachty Š5, jejím vyložením čedičem a poté propojením potrubí ze jmenované křižovatky. Na konec došlo k přerušení části staré kanalizace, která vedla pod soukromím pozemkem rohové parcely. Tato část byla zrušena a zalita betonem.

Po ukončení prací na kanalizačních řadech se veškeré plochy uvedly do původního stavu. Bylo obnoveno hřiště, travnaté plochy osety a živý plot u řadových obnoven novou výsadbou.

Stavba byla protokolárně zakončena předáním díla 29.6.2018.

Nyní je vše připraveno ke kolaudaci, která proběhne začátkem prosince.

Zdeněk Zeman