www.vstab.cz

Dokončení rekonstrukce Husova ulice

19.11.2018

Druhá část rekonstrukce ulice Husova, od křižovatky Třebízského směrem k Budějovické ulici, proběhla v měsících únor až duben.

Kanalizace zde končí v šachtě ŠH5. Vodovod napojením na řad na Budějovické ulici končí. Na Budějovické ulici jsou dvě soutokové komory SK1 a SK2. Při jejich výstavbě, která byla rozdělena na etapy, byl provoz na silnici přesunován dle předem schváleného DIO. Stavební práce v křižovatce ulic Budějovická - Husova - Bílkova byly prováděny v dubnu až květnu. Jednalo se o propoj soutokové šachty SK2 a kanalizačních řadů z Bílkovy ulice. Zde se oproti projektu objevilo jiné směrové uspořádání kanalizace a rozměry původního potrubí. Zakončení kanalizace je v šachtě ŠH6 umístněné u lékárny v Bílkově ulici. Poté byly provedeny konstrukční vrstvy vozovky, chodníků a usazení obrubníků. Následně byly položeny poslední vrstvy asfaltu a zámkové dlažby. Rekonstrukce bylo zakončena předávacím protokolem 31.5.2018.

Zdeněk Zeman