www.vstab.cz

Dokončení Rekonstrukce ul. Ke Hvězdárně Sezimovo Ústí

19.11.2018

Ulice Ke Hvězdárně v Sezimově Ústí je hotova a předána. Kanalizace byla provedena dle projektu, jen některé přípojky se řešily dle přání obyvatel na samostatné připojení kanalizace, oproti sdruženým přípojkám.

Některé přípojky si lidé na svém pozemku před přepojením museli opravit - byly v havarijním stavu. Samotná kanalizace byla dokončena na konci června. V červenci se dokončovaly přípojky a na veřejné kanalizační stoce  pouze soutoková šachta Š1. Do té se stékají splašky ze dvou směrů. Tato šachta byla vyložena čedičem. Společně s dokončovacími pracemi na kanalizaci se prováděla příprava pro zhotovení parkovacího pruhu vozovky v zeleném pásu. Zde byl největší problém stavby - mnoho kabelů uložených v malé hloubce. Po provedení přípravných prací na parkovacím pruhu a vozovce, byly položeny poslední vrstvy - asfalt a zámková dlažba. Ještě před tím bylo dokončeno veřejné osvětlení. Celé dílo bylo předáno 4. 10. 2018. Nyní se připravují dokumenty pro brzkou kolaudaci.

Zdeněk Zeman