www.vstab.cz

Uzavření mostu přes Lužnici k AČOV v Táboře se chýlí k závěru

15.11.2018

Oprava mostu přes Lužnici k areálové čistírně odpadních vod (AČOV) pokračuje a blíží se závěru. Po odstranění asfaltové vrstvy a konstrukce vozovky zhotovené ze štětovnic (Larsenů) se přistoupilo k opravě nosné konstrukce, její očistění a obnovení nátěrů, místně i k jejímu zpevnění.

Před položením nových Larsenů byl proveden jejich nátěr. Po ustavení na konstrukci byly před zalitím betonem vloženy do mezer železné výztuže. Tak vznikla nová pevná plocha vozovky, na kterou přijde položit izolace a poté asfaltová vrstva. Vozovka je provedena do spádu tak, aby všechna voda odtékala. Oprava mostu se tedy blíží k závěru.

Harmonogram opravy bude dodržen a vše bude dokončeno do 10. 12. 2018.

 

Zdeněk Zeman