www.vstab.cz

Uzavření mostu přes Lužnici k AČOV v Táboře

18.09.2018

V pondělí 3. 9. 2018 se rozběhla druhá etapa opravy mostu přes řeku Lužnici (od útulku pro psy směr Babí hora), který slouží k obsluze areálové čistírny odpadních vod (AČOV) „Na Mělké". Ta čistí odpadní vody pro Tábor, Sezimovo Ústí a Planou nad Lužnicí. První etapou bylo zpevnění konstrukce, její očistění a nátěr. Nyní je prováděna oprava konstrukce nesoucí vozovku a to výměnou za novou.

Z tohoto důvodu, musí být most po dobu opravy uzavřen pro veškerou veřejnost. Uzavírka byla provedena na základě žádosti o DIO veřejnou vyhláškou Městského úřadu v Táboře - odboru dopravy - „Opatření obecné povahy  - stanovení přechodné úpravy provozu" ze dne 4. 6. 2018 č. j. METAB 30219/2018/OD/MŠar. Povolení je vydané na dobu do 31. 12. 2018. Uzavírka mostu je dle vyhlášky řádně označena značkami ze všech směrů. Příjezd na AČOV a laboratoř je ze strany od Větrov, odbočení u točny autobusů.

Opravu provádí odborná firma STAVOPLAST KL spol.sr.o. Dle smlouvy o dílo bude oprava provedena do 10. 12. 2018.

Stavba byla zahájena odstraněním původní asfaltové vozovky a odhalením mostní konstrukce.

Děkujeme za pochopení a respektování nutných omezení.

 

Zdeněk Zeman