www.vstab.cz

Švermova ulice Sezimovo Ústí II - Rekonstrukce kanalizace - Informace před zahájením

30.05.2018

Rekonstrukce kanalizace ve Švermově ulici znamená zrušení jednotné kanalizace a její rozdělení na kanalizaci splaškovou a dešťovou. Splašková kanalizace, do které budou napojeny stávající domovní přípojky, bude napojena na původní kanalizaci. Dešťová kanalizace bude nově vybudována včetně uličních vpustí. Součástí rekonstrukce je přeložka veřejného osvětlení, kabelu nízkého napětí a sdělovacích kabelů společnosti CETIN a NEJ.cz.

Rekonstrukci bude provádět firma DAICH spol. s r.o. jako vítěz veřejné soutěže podle projektu Ing. Víta Semráda SV-STATIKA, PROJEKCE, statická, projekční a ing. kancelář Tábor. Doba realizace díla je 6 měsíců.

 

Předání staveništi a po té zahájení prací proběhne ve 25. týdnu - 18. 6. 2018. Stavba začne vybudováním zázemí - zařízení staveniště, které bude umístěno na pozemku města Sezimova Ústí u křižovatky Švermova x Budějovická. Samotná stavba začne zemními pracemi vytrháním asfaltu a obrubníků - 26. týden a to na začátku stavby - u křižovatky Švermova x Okružní. Nejprve bude pokládáno potrubí splaškové kanalizace, které bude postupně obsypáváno a částečně zasypáno zeminou do úrovně kanalizace dešťové. Po té se obsype a zasype zeminou dešťové potrubí do úrovně zemní pláně. Začátek pokládky potrubí bude ve 27. týdnu. Současně s pokládkou obou kanalizací budou postupně přepojovány přípojky z dotčených nemovitostí a uličních vpusti. Na základě takto prováděných prací se bude moci po zbytku staveniště pohybovat technika a mechanizace pro další postup rekonstrukce. Ukončení pokládky potrubí je plánováno na 39. týden.

Po dokončení pokládky potrubí, bude stará kanalizace zalita v 40. - 41. týdnu. Provádění překládky veřejného osvětlení, kabelu nízkého napětí a datové kabely společností CETIN a NEJ.cz bude cca v 39. - 40. týdnu. Na závěr celé rekonstrukce přijde konstrukce vozovky, pokládka obrub, zámkové dlažby chodníků a nakonec asfaltový koberec. Začátek těchto prací je dle harmonogramu také ve 39. týdnu. Závěrečné práce  - sadové úpravy + dopravní značení se uskuteční ve 48. - 49. týdnu.

Stavba bude realizována za úplné uzavírky komunikace dle schváleného DIO po celou dobu výstavby. Chodci se budou pohybovat po stávajícím, nebo novém chodníku, popřípadě po provizorních mobilních lávkách.

Celá stavba bude probíhat v měsících červen až prosinec.

Uvedené týdny, kdy se má v jednotlivých úsecích pracovat jsou orientační. Záleží na počasí a možných komplikacích, které se mohou při stavbě vyskytnout. Po dobu rekonstrukce je v celé ulici zákaz vjezdu všech vozidel, mimo vozidel stavby. Jednotlivé výjimky vjezdu místních obyvatel je nutné domluvit se stavbyvedoucím. Svoz komunálního odpadu ve svozové dny bude řešen zhotovitelem. Termín dokončení stavby je 18. prosince 2018.

 

Zdeněk Zeman