www.vstab.cz

Rekonstrukce u. Ke Hvězdárně Sezimovo Ústí

27.03.2018

Rekonstrukce kanalizace, veřejného osvětlení a rozšíření místní komunikace začne po předání staveniště zhotoviteli firmě DAICH spol. s r.o. v 10. týdnu, tedy po 5.3.2018. Po vybudování zařízení staveniště, které bude umístněné v prostoru místního hřiště, se začne nejprve se zemními pracemi.

Stavba začne vybudováním provizorní šachty pro připojení nového potrubí (obtoku kanalizace) v místě soutokové šachty KŠ1 a to hned v 11. týdnu. Tato šachta je umístněná zhruba v polovině ulice před domem č. p. 1144 a od ní se bude postupovat se všemi pracemi ve dvou směrech. První výkop bude veden směrem k Okružní ulici. Odstranění asfaltu bude provedeno v šíři výkopu. Zde bude pokládáno potrubí DN 300 mm v délce 148 m. Tato etapa bude probíhat ve 12. - 16. týdnu. Od 17. do 21. týdne se začne pokládat porubí ve druhém směru od soutokové šachty k ulici 9. Května. Zde bude potrubí DN 500 mm v délce 145,80 m. V tom samém časovém období se ve směru k Okružní ul. budou přepojovat přípojky k jednotlivým objektům. Po dokončení pokládky potrubí ve směru k ulici 9. Května se zde budou přepojovat přípojky k domům a ve druhém směru se začne s odstraněním asfaltu v celé šíři vozovky a zároveň začne příprava pro rozšíření vozovky o parkovací místa. Ve 22. - 23. týdnu se budou v křižovatce Ke Hvězdárně x Svépomoc x 9. Května budovat šachty KŠ6 a KŠ7. Následně začne odstraňování  asfaltu a zemní práce od zmíněné křižovatky k soutokové šachtě. Práce na parkovacím pruhu a povrchu vozovky budou prováděny ve 24. - 36. týdnu. Spolu s tím budou zhotoveny vjezdy a vchody k jednotlivým domům.

V travnatém pruhu, který je spolu s parkovacími místy budován vpravo směrem k Okružní ulici, budou vedeny překládané kabely veřejného osvětlení, NEJ TV a telekomunikační kabely.

Uvedené týdny, kdy se má v jednotlivých úsecích pracovat jsou orientační. Záleží na počasí a možných komplikacích, které se mohou při stavbě vyskytnout.  Po dobu rekonstrukce je v celé ulici zákaz vjezdu všech vozidel, mimo vozidel stavby. Jednotlivé výjimky vjezdu místních obyvatel je nutné domluvit se stavbyvedoucím. Svoz komunálního odpadu ve svozové dny bude řešen zhotovitelem. Termín dokončení stavby je 8. září 2018.

Zdeněk Zeman

Soubory ke stažení: