www.vstab.cz

Husova ul. Tábor, rekonstrukce vodovodu a kanalizace zahájena

02.11.2017

Dne 2. 10. 2017 začala rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Husově ulici v Táboře, mezi ulicemi Údolní a Budějovická. 

Rekonstrukce je povolena Rozhodnutím vodoprávního úřadu Tábor pod názvem „Tábor - Údolní a Husova ulice - kanalizace a vodovod" METAB 13794/2017/OŽP/Ja, vydaného dne 5. 5. 2017 s právní mocí 13. 6. 2017.

Dokumentace řeší rekonstrukci stávajících částí vodovodní a kanalizační sítě, včetně rekonstrukce odboček pro domovní přípojky. Před výstavbou navrhovaných sítí je v rámci projektu navrženo statické zajištění stávajících nemovitostí v ulici Husova.

Stavba byla zahájena 2. 10. 2017 a to statickým zajištěním přilehlých objektů a to dle Veřejnoprávní smlouvy č. j. 40465/2017/P/Rei ze dne 12. 9. 2017. To bylo dokončeno 18. 10. 2017. Provádění rekonstrukce vodovodu a kanalizace začala prováděním propojením vodovodu 1. 11. 2017.

Stavbu provází větší dopravní omezení, za které se veřejnosti omlouváme a děkujeme za pochopení.

Zdeněk Zeman