www.vstab.cz

Pokračování opravy mostu přes Lužnici k AČOV v Táboře

02.10.2017

Vodárenská společnost Táborsko zahájila opravu mostu k Areálové čistírně odpadních vod, před odpočinkovou zónou Komora.

Oprava s sebou nese některá významná omezení, zejména pohybu po mostě. Až do konce listopadu bude možnost využívat tento most značně omezena.

Děkujeme tímto za pochopení.

Od začátku rekonstrukce mostu uběhly 3 měsíce. Práce na něm postupují v souladu s harmonogramem. Při postupném odrezování konstrukce se přišlo v místech podpěr mostu, které jsou ve styku s vodou, na zhoršený stav konstrukce. Na základě rozhodnutí statika byla přijata opatření na vyztužení konstrukce pat mostu P3, P4, P5 a dle projektu k jejich obetonování. Další práce probíhaly na podbetonování paty P1 na levém břehu Lužnice, vyvrtání pilot nové podpěry, usazení výztuže a betonování pilotů. Následovala montáž nových nosníků. Po dobetonování podpěry P1, vytvrdnutí betonu a uložení nových kluzných ložisek byla mostovka spuštěna zpět na podpěry.

Po celou dobu opravy zároveň probíhá opískování konstrukce mostu, její nátěr a doplňování či výměna spojovacího materiálu.

Stavbu nadále provázejí i dopravní omezení - zákaz vjezdu vozidel i zákaz vstupu chodců, za které se veřejnosti omlouváme a děkujeme za pochopení.

 

Zdeněk Zeman