www.vstab.cz

Oprava mostu přes Lužnici k AČOV v Táboře

19.07.2017

Vodárenská společnost Táborsko zahájila opravu mostu k Areálové čistírně odpadních vod, před odpočinkovou zónou Komora.

Oprava s sebou nese některá významná omezení, zejména pohybu po mostě. Až do konce listopadu bude možnost využívat tento most značně omezena.

Děkujeme tímto za pochopení.

 

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. (VST) již od svého vzniku v roce 2004 netrpělivě očekává posun přípravy dopravního propojení lokality Vápenné strouhy (jižního směru od Tábora) se směrem jihozápadním na Bechyni a Týn nad Vltavou s názvem „Tesco - Slapy". Kromě výrazného odlehčení dopravního zatížení v Táboře, má vzniknout v rámci této stavby nový most přes řeku Lužnici. Následně by pak mohl být konečně odstraněn dočasný most, sloužící v současné době pro příjezd k Areálové čistírně odpadních vod „Na Mělké". Stávající dočasný most byl vybudován při stavbě čistírny odpadních vod v devadesátých letech minulého století. Po významném poškození při povodních v roce 2002 byl pak následně obnoven a znovu zkolaudován na začátku roku 2005. V kolaudačním rozhodnutí bylo povoleno užívání stavby do 31.12.2009. VST si nechala zpracovat statický posudek Ing. Jiřím Samcem z července 2008, který stanovil životnost konstrukce do roku 2015. Na tento stav bylo vydáno rozhodnutí v prosinci 2009, kde bylo stanoveno užívání mostu do 31.12.2015. Před vypršením této doby VST zajistila u statika další posouzení stavu, ve kterém statik stanovil možnost prodloužení provozování mostu do 31.12.2017, s podmínkou podrobné prohlídky dle ČSN 732601 do 04/2016.

Podrobnou prohlídku provedla PSP MOSTY s.r.o. České Budějovice v květnu 2016. Z výsledků kontroly vyplynul nutný rozsah oprav zjištěných závad, podmiňujících prodloužení provozu mostu do roku 2021.

Projektovou dokumentaci oprav a zesílení mostu zhotovila firma Si-ENGINEERING, ing. Jiří Samec Tábor. Na základě dokumentace a žádosti VST bylo vydáno MěÚ, odborem dopravy Stavební povolení pod názvem „Oprava mostu na AČOV v Táboře" dne 22. 3. 2017 č. j. METAB 11301/2017/OD/ONov.

Jako zhotovitel byla vybrána firma HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, Praha 5. Smlouva o dílo byla podepsána 22. 6. 2017. Oprava bude provedena za 5 968 053 Kč bez DPH.

Technický dozor stavebníka provádí firma VRV a.s. Praha.

Předání a převzetí staveniště proběhlo dne 3. 7. 2017. Dokončení prací dle SoD je 22. 11. 2017.

Celý most je tímto jako staveniště předán zhotoviteli a ten z důvodu dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP) most na celou dobu opravy pro veřejnost uzavře.

Stavbu samozřejmě provázejí i dopravní omezení - zákaz vjezdu vozidel i zákaz vstupu chodců, za které se veřejnosti omlouváme a děkujeme za pochopení.

 

Zdeněk Zeman