www.vstab.cz

AČOV – první část rekonstrukce kalového hospodářství dokončena

06.03.2017

Dne 17. 2. 2017 naší společnosti jako zadavateli oznámil zhotovitel - společnost VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o., České Budějovice konec prací na rekonstrukci kalového hospodářství AČOV a vyzval nás k určení termínu předacího řízení. To bylo stanoveno na 23. 2. 2017.

Samotnému předání díla předcházely dokončovací práce a to ustavení obou šnekových lisů a jejich propojení s flokulačními jednotkami, potrubím s kalem a vodou. Okolo lisů byly usazeny obslužné lávky. Ve venkovních prostorech se dokončila montáž pohyblivého šnekového dopravníku kalu, který sype odvodněný kal na hromadu v půlkruhu. Na vstupní části dovážených kalů - nových jímek, provedl zhotovitel úplné propojení nových nádrží a čerpadla s dopravním potrubím kalu. Ve druhé části haly byla odstraněna původní podlaha a na nově vybetonovanou podlahu byla položena dlažba, stejně jako v části pod lisy. Stěny se obložily keramickými obkladačkami. Po dokončení všech těchto úprav byl zapojen macerátor. Vše se propojilo elektroinstalací do nových rozvodných skříní a dále bylo zapojeno do obslužného řídicího systému. Po uvedení lisů do provozu ověřily funkčnost komplexní zkoušky.

Při předávacím řízení nám předal zhotovitel veškeré doklady. Řízení se zúčastnil investor, zhotovitel, technický dozor investora a zástupkyně Krajského úřadu - odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví České Budějovice. Drobné nedodělky nebránící provozu díla byly sepsány do předávacího protokolu spolu se lhůtou na jejich odstranění. Dílo bylo předáno v souladu se smlouvou dle plánovaného termínu. Provozovatel ČEVAK a.s. může novou část linky používat. Dokončení celé rekonstrukce kalového hospodářství bude zkompletováno po druhé části etapy, naplánované na rok 2018.

 

Zdeněk Zeman