www.vstab.cz

AČOV – další pokračování rekonstrukce kalového hospodářství

27.11.2016

Pár týdnů a na AČOV se rekonstrukce posunula o viditelný kus dále.

Akumulační nádrže jsou již propojeny přes propojku a šoupě. Strop u nádrží je zakryt panely a nyní se pracuje na izolaci a vrchním betonu do původní výše. V hale odkalování byly vybetonovány podlahy do spádů a po té položena dlažba. Na základy zhotovitelé ustavili šnekový dopravník, který probíhá pod oběma lisy a dopravuje kal ven z budovy. Nyní je už nad dopravníkem položen první ze dvou šnekových lisů. Po položení druhého nastane fáze propojování technologií potrubím a elektrickým ovládáním. Vně budovy byly vybudovány základy pod půlkruhovou konstrukci, po které se bude pohybovat dopravník na kal.

Zdeněk Zeman