www.vstab.cz

AČOV - pokračování rekonstrukce kalového hospodářství

09.11.2016

Rekonstrukce kalového hospodářství na AČOV je plném proudu. Ta začala rozebráním stropu části kolektoru, nad místem budoucích akumulačních nádrží. Po zaměření byly do původní podlahy osazeny trny, ke kterým byla napojena armatura a proběhla betonáž základů pro akumulační nádrže i horizontální objemové čerpadlo. Po uplynutí technologické přestávky zhotovitel dovezl jmenované nádrže a pomocí jeřábu je osadil na místo. Nyní bude následovat jejich propojení s technologií. Zároveň s těmito pracemi probíhá v kolektoru od vyhnívacích nádrží a pod budovou strojního zahuštění kalu, směrem k akumulačním nádržím, svařování nerezového potrubí DN 150 mm. Nyní je hotovo přibližně 140 m.

V hale odvodňování kalu byla odbourána původní podlaha a na ní vybetonované základy pro dva šnekové lisy a dopravníky. Původní dopravník byl provizorně přesměrován z haly na její druhou stranu a kal padá do kontejneru na vyvážení. Připravuje se místo pro základy otočného přepravníku na dopravu suchého kalu na skládku.

Ve 46. týdnu budou položeny nové stropní desky na kolektor a týden po té, proběhne osazení obou šnekových lisů na své místo. Následně bude probíhat propojování technologií.

Zdeněk Zeman