www.vstab.cz

Cena pevné složky vody


Datum dotazu: 12.10.2011 21:56
Datum odpovědi: 18.10.2011 18:55

Otázka:

Proč nelze větší část pevné složky vody přidat do ceny vodného a stočného ? Pro zákazníka, který spoří vodu, v souladu s celosvětovým usilím maximálních úspor, je tedy přepočtená cena za 1m3 v dramatickém růstu. Viz faktury a velikost pevné složky v následujících letech pro Qn=2,5

2009 467,18 Kč
2010 834,90 Kč
2011 1 392,78 Kč

Absolutně nevýhodné pro důchodce apod.
Existuje výhled pro změnu ?


Odpověď:

Problematika vzniku dvousložkové ceny vychází ze skutečnosti, že téměř 80% veškerých nákladů na údržbu systému zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod tvoří pevné náklady, které nijak neklesají při nižší spotřebě vody. Smyslem zavedení pevné složky je tedy zajistit od všech odběratelů úhradu alespoň části nákladů, které je nutné každoročně vynakládat na zachování funkce systému bez ohledu na to, kolik pitné vody je jím dodáno, nebo kolik odpadních vod odvede.

Z tohoto pohledu prozatím výhled pro změnu neexistuje. V následujících letech však již nebude růst pevná složka vyšším tempem než pohyblivá a poměr nárůstu bude rovnoměrný.