www.vstab.cz

SÚ, Okružní ulice – oprava odlehčovací stoky

Akce na opravu a výměnu havarijní části odlehčovací stoky.

Stavební povolení vydané Městským úřadem v Táboře, odborem životního prostředí jako speciálním stavebním úřadem pod spisovou značkou: S-META 2343/2012 OŽP/Ja  4, ze dne 27. 2. 2012.

Výběrové řízení vyhrála a stavbu provádí firma Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH, České Budějovice.

Staveniště bylo předáno dne 22. 8. 2013 a stavba začala 25. 9. 2013. Potrubí bude vyměněno v délce 125m, UPOROL DN 800.

Nyní je zhotovena kanalizace od šachty č. 1 do č. 6.

Stavba bude dokončena v listopadu 2013.

 

22.01.2014

Dokončení akce Sezimovo Ústí, Okružní ulice – oprava odlehčovací stoky

Firma Swietelsky stavební s.r.o. rekonstrukci havarijní části potrubí úspěšně dokončila 31. 10. 2013. Po malé přestávce na stabilizování zeminy ve výkopu a čekání na volný termín frézy a finišeru se firma na stavbu vrátila a to 2. 12. 2013, aby položila nový asfaltový povrch vozovky.

Zdeněk Zeman

Celý článek |