www.vstab.cz

Stoklasná Lhota - vodovod a kanalizace

Obec Stoklasná Lhota, která je příměstskou částí Tábora leží cca 3 km severně od Tábora po pravé straně silnice III/00338 Tábor - Košín. Není zde vybudována veřejná vodovodní síť ani soustavná kanalizace. Předmětem tohoto projektového řešení je návrh vodovodní sítě a soustavné kanalizace s koncovkou na ČOV. 

Návrh zohledňuje předpoklady rozvoje obce podle zpracované Urbanistické studie. Předmětem řešení jsou kanalizační stoky a vodovodní řady zajištující obsluhu stávající zástavby. Tyto jsou však řešeny v trasách a dimenzích nutných i pro obsluhu  budoucí výhledové zástavby. Rovněž kapacita ČOV je řešena na výhledový stav.

V koordinační situaci je proveden zákres všech stok kanalizace a vodovodních řadů v oblasti stávající zástavby. Dále jsou zde zakresleny obrysy území určených pro budoucí zástavbu. Konkrétní trasy v oblasti těchto rozvojových území budou řešeny v rámci dalších dílčích projektů jako akce příslušných developerů.

 

Soubory ke stažení: