www.vstab.cz

Prodloužení vodovodu Planá nad Lužnicí – Strkovská ulice

Stavba řeší prodloužení vodovodu na Třídě ČSLA před zdravotním střediskem do Strkovské ulice. Stavba vodovodu bude ukončena podzemním hydrantem před železničním koridorem ve Strkovské ulici. Celá stavba bude po úsecích prováděna řízeným protlakem mezi startovacími jámami.

Stavební povolení vydané Městským úřadem v Táboře, odborem životního prostředí jako speciálním stavebním úřadem pod spisovou značkou: S-META49503/2012 OŽP/Ba 4, ze dne 30. 1. 2013.

Předání staveniště bylo 15. 10. 2013 a stavba zahájena 16. 10. 2013. Zhotovitelem stavby je fi MEBIKAN s.r.o., Ústí nad Labem. Ukončení stavby bude v listopadu 2013.

Bude položeno 178,7 m potrubí PE DN200mm.

 

17.12.2013

Ukončení stavby - Planá nad Lužnicí – prodloužení vodovodu do Strkovské ulice I. etapa

Stavba „Prodloužení vodovodu do Strkovské ulice je u konce. Je to vlastně ukončení první etapy propojení mezi vodovodní sítí v centru Plané nad Lužnicí s vodovodní sítí, zásobující vodou Strkov.

Zdeněk Zeman

Celý článek |