www.vstab.cz

AČOV - intenzifikace

16.03.2016

Ukončení akce „Intenzifikace AČOV Tábor“

 

Skončil zkušební provoz. Ten měl ukázat, jak se podařilo dodržet dané hodnoty čistění ve všech obdobích roku. Výsledky prokázaly úspěšné splnění všech požadavků daných vodoprávním povolením.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
18.12.2014

Zkušební provoz AČOV Tábor

 

Po roce a sedmi měsících jsou stavební práce na rekonstrukci AČOV u konce. Dne 20. 11. 2014 bylo předáno dílo zhotovitelem, "Sdružením AČOV Tábor" v čele s vedoucím sdružení, RVS a.s., investorovi Vodárenské společnosti Táborsko s.r.o. a provozovateli ČEVAK a.s., což je proti 31. 12. 2014 dle smlouvy zhruba o měsíc a deset dnů dříve. Za to patří celému týmu zhotovitele poděkování a uznání. 

Zdeněk Zeman

Celý článek |
18.12.2014

Zkušební provoz AČOV Tábor

 

Po roce a sedmi měsících jsou stavební práce na rekonstrukci AČOV u konce. Dne 20. 11. 2014 bylo předáno dílo zhotovitelem, "Sdružením AČOV Tábor" v čele s vedoucím sdružení, RVS a.s., investorovi Vodárenské společnosti Táborsko s.r.o. a provozovateli ČEVAK a.s., což je proti 31. 12. 2014 dle smlouvy zhruba o měsíc a deset dnů dříve. Za to patří celému týmu zhotovitele poděkování a uznání. 

Zdeněk Zeman

Celý článek |
29.09.2014

Dokončování rekonstrukce AČOV

 

Necelý měsíc nás dělí od dokončení stavebních prací rekonstrukce AČOV. Několik stavebních částí je již v předčasném užívání, nyní se blíží ukončení stavebních prací na celé akci. Do konce měsíce října budou zbylé stavební části předány investorovi.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
31.07.2014

Druhá část AČOV v předčasném užívání

Velká část „Intenzifikace AČOV Tábor" je za námi. V předčasném užívání je jedna celá biologická linka a to č. 2. Dne 9. 7. 2014 proběhlo ústní jednání za účasti Krajského úřadu - Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, který jednání na žádost investora svolal. Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu uplatnil požadavky, ty byly splněny a dne 16. 7. 2014 vydal tento úřad souhlasné stanovisko s uvedením do předčasného užívání. To bylo vydáno Krajským úřadem 17. 7. 2014 a nyní čeká na nabytí právní moci. 

Zdeněk Zeman

Celý článek |
02.06.2014

Biologická linka č. 2 před dokončením

 

Blíží se léto a zhotovitel akce „Intenzifikace AČOV Tábor" - Radouňská vodohospodářská společnost, a.s. finišuje s dokončovacími pracemi na biologické lince č. 2. 

Zdeněk Zeman

Celý článek |
15.04.2014

Část AČOV v předčasném užívání

 

Jak již bylo napsáno v minulém článku, Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, byl požádán o vydání rozhodnutí o předčasném užívání části technologické linky  AČOV Tábor. Po uskutečněném místním šetření bylo vydáno dne 1. 4. 2014, které bude pravomocné po uplynutí lhůty pro odvolání. Toho rozhodnutí se týká dosazovací nádrže, odtoku vyčištěných odpadních vod - vyústního objektu, měření odtoku, rozdělovacího objektu, části gravitačních a tlakových rozvodů a vystrojení dosazovací nádrže. 

Zdeněk Zeman

Celý článek |
17.03.2014

Stavba AČOV Tábor na začátku roku 2014

 

Koncem zimních a začátkem jarních měsíců se stavba AČOV zase posunula o kus dál. Nově vyrobené šnekové čerpadlo je již osazeno jako poslední ze všech čtyř a probíhají na něm komplexní zkoušky. Po jejich dokončení a prohlídce všech dříve osazených čerpadel se již kompletně osadí jejich kryty. 

Zdeněk Zeman

Celý článek |
20.01.2014

Stavba AČOV Tábor v zimním období

 

Přes období vánočních svátků a Nového roku byly stavební práce prakticky přerušeny. Naplno veškerý stavební ruch rozběhl opět 6. ledna. 

Zdeněk Zeman

Celý článek |
19.11.2013

Letošní práce na AČOV vrcholí

 

Při pohledu do kalendáře zjistíme, že se kvapem blíží konec letošního roku a tím se také blíží dokončení prací na „Intenzifikaci technologické linky AČOV", které byly naplánovány na letošní rok. Největší stavební práce - dosazovací nádrže (DN) 1 a 2 jsou stavebně kompletně dokončeny. V DN2 je takřka dokončena montáž technologie a v DN 1 se také blíží její  dokončení. Ve 48. týdnu budou probíhat individuální zkoušky na obou nádržích. 

Zdeněk Zeman

Celý článek |
22.10.2013

POKRAČOVÁNÍ VÝSTAVBY „INTENZIFIKACE TECHNOLOGICKÉ LINKY AČOV TÁBOŘE“

 

Je podzim, zima se kvapem blíží a na stavbě „Intenzifikace technologické linky AČOV" vrcholí stavební práce, které mají být do jejího příchodu hotovy. Na dosazovací nádrži č. 2 proběhly zkoušky těsnosti a ty vyhověly požadovaným parametrům. Nyní zhotovitel osazuje nádrž technologiemi, např. nerezovými sběrnými žlaby pro odtok čisté vody. Zároveň se technologií osazuje středový sloup. Byl proveden obsyp nádrže, který probíhá za hutnění nasypané zeminy. Na dosazovací nádrži č. 1 právě probíhá zkouška vodotěsnosti.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
24.09.2013

Práce na stavbě "Intenzifikace technologické linky AČOV" v měsíci září

 

Výstavba „Intenzifikace technologické linky AČOV" pokračuje dle harmonogramu. Nejvíce je postup vidět na stavbě dosazovacích nádrží DN 1 a 2. Nádrž DN2 (blíže u řeky) je z velké části hotova. Kompletně dokončena je betonáž všech segmentů pláště nádrže a pracuje se na betonáži středového sloupu.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
09.08.2013

STAVBA INTENZIFIKACE TECHNOLOGICKÉ LINKY AČOV TÁBOR POKRAČUJE

 

Stavba „Intenzifikace technologické linky AČOV" je v plném proudu. Dosazovací nádrže (DN)  - dva největší stavební objekty celé intenzifikace jsou rozestavěny.  U DN 2 je vše vytěženo, byla dokončena betonáž středového válce, proveden podkladní beton dna nádrže a položena izolace. Zároveň probíhá montáž armování stěny nádrže. Dokončení betonáže dna se uskuteční v průběhu 32. týdne. Také byla dokončena pokládka gravitačního a tlakového potrubí. Prostor pro budoucí DN 1 byl celý vytěžen.

Zdeněk Zeman

Celý článek |
01.05.2013

INTENZIFIKACE TECHNOLOGICKÉ LINKY AČOV TÁBOR

 

V těchto dnech bude zahájena jedna nejdůležitějších akcí v oblasti čištění odpadních vods na Táborsku a to stavba „Tábor - Intenzifikace technologické linky AČOV", která bude spolufinancována prostředky Evropské Unie v rámci Operačního programu životní prostředí. Po téměř rok a půl trvajícím výběrovém řízení na zhotovitele stavby se podařilo tuto veřejnou zakázku zdárně dokončit v souladu se zákonem a s vítězem této veřejné zakázky, „Sdružením AČOV Tábor", jehož vedoucím členem sdružení je Radouňská vodohospodářská společnost, a.s. byla dne 3.4.2013 uzavřena smlouva o dílo. Stavba za téměř 168 mil. Kč bude zahájena předáním staveniště zhotoviteli dne 2.5.2013. Dotace by měla činit více než 95 mil. Kč.

Milan Míka

Celý článek |