www.vstab.cz

Informace pro odběratele

Aktuální ceny vodného a stočného platné od 1.10. 2019 do 30.9.2020:

Pohyblivá složka :
Vodné : 41,15 Kč/m3 bez DPH + 15% DPH = 47,32 včetně DPH
Stočné : 39,47 Kč/m3 bez DPH + 15% DPH = 45,39 včetně DPH
Celkem : 80,62 Kč/m3 bez DPH + 15% DPH = 92,71 včetně DPH

Pevná složka podle hodnoty průtoku vodoměru (včetně DPH) :

vodoměry

pevné složky (Kč/rok)

skupina

Kategorie VDM

z vodného

ze stočného

celkem

(v+s)

A

986

1 188

2 174

(v+s)

B

4 164

4 763

8 927

(v+s)

C

9 653

10 710

20 363

(v+s)

D

18 814

20 377

39 191

(v+s)

E - CH

94 538

96 565

191 104

Cena stočného pro odpadní vody vypouštěné při odběru z jiných zdrojů : 53,01 Kč/m3

Kategorie vodoměrů

Normová hodnota průtoku vodoměru Qn (m3/hod) podle normy ČSN ISO 4064-1

Normová hodnota průtoku vodoměru Q3 (m3/hod) podle normy ČSN EN 14154-1+A1

Rozsah OD (včetně)

Rozsah DO (vyjma)

Rozsah OD (včetně)

Rozsah DO (vyjma)

A

0

3,5

0

6,3

B

3,5

10

6,3

16

C

10

15

16

25

D

15

40

25

41

E

40

55

41

101

F

55

60

 

 

G

60

90

101

250

H

90

150

 

 

CH

150

250

250

400