www.vstab.cz

Výroční zprávy VST

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. není ze zákonna povinna zpracovávat výroční zprávy společnosti. Přesto podávají výroční zprávy souhrnný přehled o činnosti společnosti v průběhu jednotlivých let.